Jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch 23. února 2016

29.2.2016 0:00

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch se dne 23. února 2016 sešla na svém druhém jednání. Na programu jednání bylo především podání aktuálních informací ohledně možností financování projektů z oblasti cestovního ruchu a připravovaných projektů v Jihomoravském kraji.

Zápis z jednání včetně všech příloh najdete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.