Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 3. února 2016

11.2.2016 0:00

Ve středu 3. února 2016 se již po čtvrté setkali členové Pracovní skupiny pro sociální oblast na společném pracovním jednání. Hlavním obsahem jednání byly možnosti financování projektů z oblasti sociální. Členové tak byli informováni o aktuálních a připravovaných výzvách tematicky zaměřených operačních programů a o jejich podmínkách. Pracovní skupina se taktéž věnovala Regionálnímu akčnímu plánu.

Podrobné informace o průběhu jednání můžete nalézt v zápise, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.