3. jednání PS pro životní prostředí 18. ledna 2016

5.2.2016 0:00

Dne 18. ledna se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 3. jednání Pracovní skupiny pro životní prostředí, které bylo zaměřeno na problematiku dopadů klimatických změn a sucha. Jednání se nad rámec členské základny PS zúčastnili další přední odborníci na danou problematiku jako např. Miroslav Trnka a Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, František Pavlík ze Státního pozemkového úřadu, Miroslav Dumbrovský z VUT, Jan Vopravil z Výzkumného úřadu meliorací a ochrany půdy, Dalibor Šafařík z krajského ředitelství v Brně, Lesy ČR, Jiří Vrubel ze společnosti Ekotoxa či předseda ZD Bulhary Antonín Osička a starostka obce Ratíškovice Anna Hubáčková a další.                   

Podrobné informace o průběhu jednání společně s prezentacemi všech přednášejících naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.