24. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 17. 6. 2022

22.6.2022 0:00

PS VaZ se na setkání zabývala následujícími body:

1. Analýza potřeb území (2022–2023) pro potřebu KAP JMK III

2. Prezentace vybraných aktualizovaných projektových záměrů zařazených v RAP v oblasti školství

3. Žádosti o zařazení nových projektových záměrů do RAP v oblasti školství

4. Aktualizace RAP za oblast školství

5. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2021

6. Různé 

Podrobný zápis včetně příloh naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.