23. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 29. 4. 2022

6.5.2022 0:00

PS VaZ se na setkání zabývala následujícími body:

1.    Aktuální informace ke KAP III JMK

2.    Představení vybraných projektových záměrů vztahujících se k RAP v oblasti školství

3.    Aktualizace RAP za oblast školství

4.    Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ a Akční plán SRJMK 2021+ na roky 2022-2023

5.    Různé 

Podrobný zápis včetně příloh naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.