18. jednání PS pro RIS 3 dne 7. dubna 2022

3.5.2022 0:00

Dne 7. dubna 2022 se v prostorách inovační agentury JIC konalo 18. zasedání PS pro RIS 3

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, další infromace o Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje pak na webu www.risjmk.cz.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.