Videokonferenční jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch ze dne 10. února 2022

16.2.2022 14:00

Ve čtvrtek 10. února 2022 se ve videokonferenční podobě prostřednictvím aplikace MS Teams uskutečnilo již 12. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Pracovní skupina projednala následující informace: plánované organizační změny v pracovní skupině, dotační programy z oblasti cestovního ruchu pro rok 2022, informace ke Strategii cestovního ruchu, aktivity v oblasti cestovního ruchu za rok 2021 a plán na rok 2022.

Další informace o průběhu jednání naleznete v zápise, který je dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.