Jednání PS DI pro dopravní infrastrukturu dne 2. února 2022

16.2.2022 0:00

PS DI se na setkání zabývala následujícími body:

1.Zahájení

2.Aktualizace seznamu projektů RAP v oblasti dopravy

3.Různé

 

Zápis včetně příloh naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.