17. jednání PS pro RIS 3 9. prosince 2021

27.1.2022 9:00

Dne 9. prosince 2021 se  prostřednictvím webové aplikace Zoom konalo již 17. zasedání PS pro RIS 3. 

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, další infromace o Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje pak na webu www.risjmk.cz.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.