16. jednání PS pro RIS 3 17. června 2021

27.1.2022 0:00

Dne 17. června 2021 se v prostorách NEST interier, Panenská 1, Brno konalo již 16. zasedání PS pro RIS 3. 

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, další informace o Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje pak na webu www.risjmk.cz.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.