22. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 3. 9. 2021

8.9.2021 0:00

PS VaZ se na setkání zabývala následujícími body:

1.Aktuální situace přípravy RAP – Aktivity Střední a speciální školství

2.Představení vybraných projektových záměrů priorit 1 a 2 v rámci středního školství

3.Schválení 1. verze RAP

4.Různé 

Podrobný zápis včetně příloh naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.