Jednání PS DI pro dopravní infrastrukturu dne 1. září 2021

7.9.2021 0:00

 

Projednávané body programu:

  1. Projekty RAP JMK v oblasti dopravy

  2. Informace o projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje

Zápis a přílohu zápisu naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.