21. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 28. 4. 2021

3.5.2021 8:00

Předmětem 21. jednání PS VaZ byly následující body: 

  1. Aktuální situace přípravy RAP - Aktivity Střední a speciální školství
  2. Prioritizace potřeb a zařazování projektů do infrastrukturních rámců projektů
  3. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace
  4. Koncepce kariárového poradenství
  5. Centra metodické podpory v rámci inkluze a rovných příležitostí
  6. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
  7. Aktivity Jihomoravského kraje na podporu vzdělávání a zaměstnanosti občanů z jiných zemí (občané EU a třetích zemí)
  8. Nově zaváděný Informační systém projektových záměrů (ISPZ)

Zápis ze schůze naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.