Videokonferenční jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch ze dne 17. března 2021

30.3.2021 0:00

Ve středu 17. března 2021 se ve videokonferenční podobě prostřednictvím aplikace MS Teams uskutečnilo 11. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Pracovní skiupina byla seznámena a projednala následující informace: Aktualizace Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, realizované a připravované cyklo projekty, aktivity a činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2020 a plán pro rok 2021.

Další informace o průběhu jednání naleznete v zápise, který je dostupný zde

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.