Videokonferenční jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ze dne 16. března 2021

26.3.2021 0:00

V úterý 16. března 2021 se uskutečnilo 13. jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ve videokonferenční podobě.  Na jednání pracovní skupiny byly představeny aktuální informace: ze sociální oblasti,  informace k procesu tvorby Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ a aktuality k Regionálnímu akčnímu plánu Jihomoravského kraje pro roky 2021+. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.