14. jednání PS pro RIS 3 29. června 2020

24.2.2021 0:00

Dne 29. června 2020 se v prostorách Krajskéh úřadu Jihomoravského kraje konalo již 14. zasedání PS pro RIS 3. 

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, další infromace o Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje pak na webu www.risjmk.cz.

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.