20. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 9. prosince 2020

4.1.2021 14:00

Ve dne 9. prosince 2020 se uskutečnilo 20. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Hlavními body jednání byly: 

  1. Zahájení, představení nově zvoleného pana náměstka pro oblast vzdělávání a chytrého regionu
  2. Příprava RAP – aktivita střední školství
  3. Kritéria prioritizace potřeb při zařazování projekt do infrastrukturního rámce projektů
  4. Aktuální informace k ITI v oblasti vzdělávání
  5. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
  6. Různé

Zápis a přílohy jednání naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.