19. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 24. ledna 2020

4.1.2021 13:30

Dne 24. ledna 2020 se uskutečnilo 19. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Hlavními body jednání byly:

  1. Personální změny v PS
  2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020-2024
  3. Mezinárodní šetření PISA 2018 – shrnutí výsledků za JMK
  4. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
  5. Různé

Zápis a přílohy jednání naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.