18. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 6. září 2019

4.1.2021 0:00

Dne 6. září 2019 se uskutečnilo 18. jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Hlavními body jednání byly: 

  1. Aktuální situace čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství
  2. Představení 2. krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji (KAP 2)
  3. Vypořádání připomínek KAP 2
  4. Harmonogram aktivit KAP JMK v nejbližším období
  5. Informace k tvorbě Školské inkluzivní koncepce kraje – analytické části
  6. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
  7. Různé

Zápis a přílohy jednání naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.