Jednání PS pro dopravní infrastrukturu ze dne 29. ledna 2020

4.1.2021 0:00

Dne 29. ledna 2020 se uskutečnilo jednání PS pro dopravní infrastrukturu. Hlavními body jednání byly: 

  1. Čerpání finančních prostředků z IROP
  2. Informace o projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“
  3. Tvorba Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Zápis a přílohy jednání naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.