18. jednání PS pro životní prostředí (videokonference) ze dne 13. listopadu 2020

26.11.2020 0:00

V pátek 13. listopadu 2020 se prostřednictvím videokonferenčního jednání uskutečnilo 18. jednání pracovní skupiny pro životní prostředí. Vyjma organizačních a personálních změn pracovní skupina projednala informace o stavu projednávání navýšení hladiny na vodním díle Nové Mlýny. Podrobné informace o průběhu videokonferenčního jednání naleznete v zápise, který je dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.