Jednání se zástupci MAS 3.9.2020

10.9.2020 0:00

Ve čtvrtek 3. září se na Brněnském výstavišti uskutečnilo v rámci veletrhu URBIS jednání se zástupci Místních akních skupin působícíh na území Jihomoravského kraje. Jednání bylo zaměřeno především na čerpání ESIF v programovém období 2014+, přípravě na programové období 2021+ a představení Strategie rozoje Jihomoravského kraje 2021+.

Prezentace ke stažení:

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.