13. jednání PS pro RIS 3 16.12.2019

8.7.2020 0:00

V pondělí 16. prosince 2019 se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnilo již třinácté setkání členů pracovní skupiny RIS 3.

 

Informace o průběhu jednání najdete v zápise z jednání a na stránkách http://www.risjmk.cz/.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.