4. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 20. listopadu 2015

7.12.2015 0:00

Dne 20. listopadu se v prostorách administrativního a školícího centra Cejl uskutečnilo čtvrté jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Pracovní skupina, rozšířena o šest nových členů oproti minulému jednání, projednávala aktuální informace týkající se KAP rozvoje vzdělávání, Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání a Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO). Byl představen Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a proběhla taktéž diskuze na téma prioritizace potřeb JMK v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti.

Informace ohledně průběhu jednání můžete nalézt v zápise, který je společně s přílohami dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.