4. jednání PS pro RIS 3 dne 23. listopadu 2015

2.12.2015 0:00

Čtvrté jednání pracovní skupiny pro RIS 3 se uskutečnilo dne 23. listopadu 2015. Hlavními body programu jednání PS byla aktualizace Akčního plánu RIS JMK a projekt Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji.

Podrobné informace o průběhu jednání můžete nalézt v zápise zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.