3. jednání PS pro RIS 3 dne 11. září 2015

1.12.2015 0:00

Třetí jednání Pracovní skupiny pro RIS  se uskutečnilo dne 11. září 2015. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.