Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 24. listopadu 2015

1.12.2015 0:00

Dne 24. listopadu 2015 proběhlo třetí jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Hlavním bodem jednání byla prezentace Analýzy sociálně vyloučených lokalit a jejích výsledků jedním z autorů analýzy, Mgr. Karlem Čadou, Ph.D. Dále byli účastníci jednání seznámeni s Koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám, který prezentoval Mgr. Jan Mochťák z Agentury pro sociální začleňování. V závěru byly poskytnuty aktuální informace ohledně Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti Mgr. Evou Gregorovou. Jednání se mimo členy pracovní skupiny zúčastnili i zástupci obcí s rozšířenou působností, v jejichž území byly identifikovány sociálně vyloučené lokality.

Zápis z jednání včetně příloh si můžete stáhnout zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.