Jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch 4. listopadu 2015

12.11.2015 0:00

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch se poprvé sešlo dne 4. listopadu 2015 od 9 hodin v sídle Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3. Na programu jednání pracovní skupiny byly zejména informace o tematických operačních programech a připravovaných projektech v oblasti cestovního ruchu na území Jihomoravského kraje.

Podrobné informace o jednání pracovní skupiny naleznete v zápise.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.