2. jednání PS pro životní prostředí 2. listopadu 2015

12.11.2015 0:00

Dne 2. listopadu 2015 od 13:00 hodin proběhlo v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje 2. jednání pracovní skupiny pro životní prostředí. Na jednání byl představen nový garant pracovní skupiny Ing. František Havíř. Dále se členové pracovní skupiny věnovali aktuálním a plánovaným výzvám a strategickým projektům v oblasti životního prostředí.

Podrobnější informace o průběhu jednání naleznete v zápise.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.