3. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 11. září 2015

8.9.2015 0:00

Třetí jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost proběhlo 11. září 2015 od 9 hodin v Administrativním a školícím centru Cejl, Cejl 73, Brno.

Program jednání:

  1. personální složení PS pro vzdělávání a zaměstnanost – informace o navrhovaném rozšíření PS,
  2. projekt "KAP v Jihomoravském kraji" – aktuální informace o přípravě, stavu výzvy apod.,
  3. databáze registrovaných karet projektových záměrů v oblasti vzdělávání – dohoda na posuzování návrhů,
  4. INTERREG V-A – programy přeshraniční spolupráce CZ-SVK a CZ-AT – možnosti pro oblast vzdělávání , 
  5. představení projektových záměrů INTERREG V-A - „Rozvoj dovedností žáků v přírodních vědách“, "Spolupráce přeshraničních regionů v oblasti vzdělávání", „Podpora adaptability a integrace cizinců na trh práce na území Jihomoravského kraje prostřednictvím specifického/dalšího vzdělávání“ a „Podpora interkulturní práce v Jihomoravském kraji“,
  6. MAP – nositelé na území JMK,
  7. diskuse a závěr.

Podrobné informace najdete v zápise z jednání.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.