1. jednání PS pro životní prostředí 18. září 2015

18.8.2015 0:00

Pracovní skupina pro životní prostředí se poprvé sešla dne 18. září 2015 od 10 hodin v sídle Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3. Na programu jednání pracovní skupiny byly zejména informace o tematických operačních programech a připravovaných projektech v oblasti životního prostředí na území Jihomoravského kraje.

Podrobné informace o jednání pracovní skupiny najdete v zápise z jednání pracovní skupiny.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.