Jednání PS pro dopravní infrastrukturu 4. září 2015

12.8.2015 0:00

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu se poprvé šešla dne 4. září 2015 od 9 hodin v sídle Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3. Na programu jednání pracovní skupiny byly zejména informace o tematických operačních programech a připravovaných projektech v oblasti dopravy na území Jihomoravského kraje.

Podrobné informace najdete v zápise z jednání pracovní skupiny.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.