17. jednání PS pro životní prostředí (videokonference) ze dne 08. června 2020

11.6.2020 0:00

V pondělí 8. června 2020 se prostřednictvím online aplikace Microsoft Teams uskutečnilo 17. jednání pracovní skupiny pro životní prostředí formou videokonference. Na videokonferenčním jednání pracovní skupiny byly představeny informace k: 1) aktuální verzi strategické části Strategie rozvoje  Jihomoravského kraje 2021+ a 2) k možnostem vyhodnocení opatření obecné povahy vydané Jihomoravským krajem v souvislosti s vymezením aktivních zón záplavového území. Podrobné informace o průběhu videokonferenčního jednání naleznete v zápise, který je dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.