2. jednání PS pro RIS 3 15. června 2015

25.6.2015 0:00

Dne 15. června 2015 proběhlo v Brně druhé jednání pracovní skupiny pro RIS 3. Předmětem jednání byl návrh aktualizace Akčního plánu RIS JMK a návrh Soustavy indikátorů měžení naplňování RIS JMK.

Více informací najdete v zápise z jednání a na stránkách www.risjmk.cz.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.