Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 11. června 2015

27.5.2015 0:00

V úterý 11. června 2015 proběhlo v Brně druhé jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Členové pracovní skupiny byli na jednání informováni o stavu přípravy tematických operačních programů, plánu výzev pro rok 2015 a aktuálním stavu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR pro území Jihomoravského kraje (RAP). Mgr. Eva Gregorová členům pracovní skupiny představila   Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO).

Zápis z jednání včetně příloh si můžete stáhnout zde.

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.