2. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 12. června 2015

27.5.2015 0:00

Dne 12. června 2015 proběhlo v Brně od 10 hodin druhé jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Předmětem jednání byly aktuální informace o tematických operačních programech, tvorba Krajského akčního plánu vzdělávání (KAP) a příprava projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti na území Jihomoravského kraje. Na jednání pracovní skupiny přijala pozvání Jitka Baťková, ředitelka odboru Přípravy strategie a řízení OP VVV MŠMT, která členy pracovní skupiny informovala o metodice zpracování KAP a plánovaných výzvách OP VVV. Jan Holeček z Magistrátu města Brna na jednání pracovní skupiny představil Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO).

Více informací nájdete v zápise z jednání pracovní skupiny.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.