1. jednání PS pro RIS 3 11. května 2015

20.4.2015 12:00

Dne 11. května 2015 od 16:00 hodin proběhlo1. pracovní jednání PS pro RIS 3. Jednání se uskutečnilo v prostorách VIDA! Science centra, Křížkovského 554/12, Brno.

Více informací najdete v prezentaci  a zápise z jednání.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.