1. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 23. dubna 2015

20.4.2015 0:00

Dne 23. dubna 2015 od 13:30 hodin proběhlo v prostorách administrativního a školícího centra Cejl první jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Předmětem jednání bylo především představení Regionálního akčního plánu a Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje. Členové pracovní skupiny se věnovali také aktuálním informacím ke zpracování Krajského akčního plánu vzdělávání. Podrobnější informace o průběhu jednání najdete v zápise.

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.