Strategie rozvoje lidských zdrojů 2016 - 2025

1.4.2015 0:00

Dokument je ke stažení na portálu Jihomoravského kraje zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.