Implementační plán strategického rámce Česká republika 2030 k připomínkám

5.3.2020 0:00

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

 

v souvislosti se zahájeným procesem připomínkování aktualizace Implementačního plánu strategického rámce Česká republika 2030, se na Jihomoravský kraj obrátilo se žádostí Ministerstvo pro místní rozvoj o zapojení do tohoto procesu obce z územního obvodu kraje. Cílem tohoto oslovení je v průběhu března a dubna získat od obcí plnohodnotnou zpětnou vazbu v podobě úpravy současných opatřeních či získání nových podnětů.

Uvítáme, pokud se do připomínkového řízení dokumentu v rozsahu 23 stran zapojíte se svými názory a podněty. Vše potřebné tj. Implementační plán a připomínkový arch (zde by měly být připomínky uvedeny ve struktuře, ve které je arch navržen) je na tomto odkazu: 

Více informací o strategických dokumentech a udržitelném rozvoji naleznete zde: www.cr2030.cz

Své případné připomínky,  prosím posílejte do 30.04.2020 na email:  kasina.vojtech@jmk.cz.   V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Beátu Hanouskovou z odboru regionální politiky  MMR, email:  beata.hanouskova@mmr.cz

 

Děkujeme za Váš čas a spolupráci.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.