Příprava Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

26.2.2020 0:00

V současné době je odborem regionálního rozvoje koordinováno vypracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, hlavního strategického dokumentu kraje. Strategie bude mít působnost do roku 2030, důraz bude kladen především na oblasti v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Práce na dokumentu se nachází ve fázi vypracování analytické části, tedy jednoho z podkladů pro následné zpracování strategických a implementačních částí, které jsou klíčové. Analytickou část včetně vypořádání připomínek, návrh strategické části a další informace o projektu naleznete na webu www.lepsikraj.cz.

Pozn.: Nejedná se o finální verze dokumentu.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.