Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ze dne 22. ledna 2020

11.2.2020 0:00

Ve středu 22. ledna 2020 se uskutečnilo 12. jednání pracovní skupiny pro sociální oblast.  Na jednání pracovní skupiny byly představeny: aktuální informace ke tvorbě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, aktuální informace ke SPRSS v JMK na období 2021–2023, priority rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, informace k novele zákona o sociálních službách a informace k mezinárodnímu projektu "Cycling without Age". Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.