16. jednání PS pro životní prostředí ze dne 15. ledna 2020

11.2.2020 0:00

Ve středu 15. ledna 2020 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Na jednání pracovní skupiny byly představeny: aktuální informace ke tvorbě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, informace o stavu ovzduší v Jihomoravském kraji, informace k problematice pozemků pro ochranu přírody a krajiny v ohledu možných kompenzací, informace k úpravě podmínek pro komplexní pozemkové úpravy a  informace k záměru apelovat na předmětné ministerstvo ohledně zařazení města Brna do seznamu statutárních měst, žádajících o podporu v rámci výzvy č. 10/2019 národního programu ŽP – „nadlimitní čištění komunikací“. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise, který je dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.