Rozvoj a financování cestovního ruchu v Jihomoravském kraji (Regiontour 17.1.2020)

3.2.2020 0:00

Dne 17.1.2020 byl na brněnském výstavišti uskutečněn seminář, který se primárně věnoval financování aktivit v rámci cestovního ruchu. Seminář byl pořádán pod záštitou pana náměstka Jihomoravského kraje pověřeného zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti investic a regionálního rozvoje, venkova a zemědělství, Ing. Petra Hýblera. Pozvání přijal pan náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů MMR, Mgr. Zdeněk Semorád, a také další zástupci MMR a SFDI. Program včetně prezentací naleznete zde

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.