Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ze dne 10. září 2019

25.10.2019 0:00

V úterý 11. září 2019 se uskutečnilo již 11. jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Na programu jednání byla tato témata: Aktuální informace k analytické části Strategie Jihomoravského kraje 2021+, informace k chystané novele zákona o sociálních službách a informace o projektovém záměru navazujícího projektu IP Podpora KPSS v JMK V.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.