15. jednání PS pro životní prostředí ze dne 4. září 2019

24.9.2019 0:00

Dne 4. září 2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Na jednání pracovní skupiny byly představeny a projednány 1. Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím, 2. Informace k analytické části Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, 3. Informace k tématu omezení CO2 v rámci akčního plánu pro udržitelný rozvoj, 4. Informace ke kvalitě ovzduší a OPZKO. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise, který je dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.