Jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch ze dne 13. září 2019

24.9.2019 0:00

V pátek 13. září 2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 10. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Na programu jednání bylo: 1. Představení informací k analytické části Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, 2. Představení aktuální činnosti CCRJM (kampaně, web jizni-morava.cz, etc.), 3. Rámcové plány CCRJM na rok 2020, 4. Diskuze k tématu trendů mezi turisty a 5. Představení DMO a aktuální zhodnocení sezóny.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.