12. jednání PS pro RIS 3 ze dne 11. června 2019

24.6.2019 0:00

V úterý 11. června 2019 se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnilo již dvanácté setkání členů pracovní skupiny RIS 3.

 

Podrobné informace o průběhu jednání najdete v zápise z jednání a na stránkách http://www.risjmk.cz/.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.