14. jednání PS pro životní prostředí ze dne 3. června 2019

24.6.2019 0:00

Dne 3. června 2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Na jednání pracovní skupiny byly představeny a projednány aktuální informace k dotačnímu titulu "Následná péče o zeleň" a k vyhodnocení dotačního programu "Sucho". Pracovní skupina dále projednala sborník "Voda pro JMK" a možnost zapojení Jihomoravského kraje do programu SUWAC (Program trvale udržitelného života regionu povodí řeky Dyje z hlediska vodního hospodářství jako klíčového limitu udržitelného života). Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.