17. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 24. května 2019

20.6.2019 0:00

Dne 24. května 2019 se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost ke svému již 17. jednání. Pracovní skupina se zaobírala těmito tématy: 1. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK, 2. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace, 3. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství, 4. Evaluace 1. KAP – shrnutí, 5. Analýza potřeb území v JMK II, 6. Mapování školního stravování v JMK, 7. Výsledky Průzkumu zaměstnanosti za rok 2018. Podrobné informace oprůběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.